(. 24 1911) 1978. . 1931. 1945 1953 -.

1929 , . 194143 , 194548 . 194856 . 195660 . 196065 .

1965 . . 1976 . 196671. 1971 . 197778 . 710- . (1976).
   |       |   
WEB “cebota.ru

Clarinet  • Orasul Rezina  • Akord  • Satul Tareuca  •   • Telefon •  •   •